Folyók, tavak, tengerek – Az éltető víz

Víz-motívumok a 19. századi nemzetközi és magyar festészetében

A Vaszary Galéria és a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása

2019. június 15. - 2020. február 2.

A képzőművészeti és irodalmi alkotásoknak kimeríthetetlen tárháza a víz-tematika.
A Vaszary Galéria és a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria közös tárlata elsősorban a víz hétköznapi élethez kötődő kérdésköreiből válogatva tárja közönség elé a 19. században született nemzetközi – döntően francia – és magyar remekműveket.
Olyan neves francia művészek alkotásai lesznek jelen a tárlaton, mint a realista festészet atyjaként számon tartott Gustave Courbet, vagy a francia barbizoni iskola meghatározó mesterei, Jules Dupré és Charles-François Daubigny. A hazai művészek sorát pedig, többek között Benczúr Gyula, id. Markó Károly, Mészöly Géza, Mednyánszky László, Munkácsy Mihály, Paál László és Szinyei Merse Pál neve fémjelzi.
A klasszicizmuson, a romantikán, a realizmuson, a naturalizmuson, a plein air festészeten és az impresszionizmuson átívelő, több mint félszáz festmény a korszakra jellemző művészettörténeti és stiláris összképet is megjeleníti.
A reprezentatív válogatás – a nemzetközi és magyar anyagot részben vegyítve, részben párba állítva –, az alábbi témakörök szerint csoportosul:
Vízparti tájak (folyók, tavak, tengerek)
Táplálékot adó, szomjat oltó víz (kút, vízhordás, itatás, halászat, horgászat)
Fürdés, fürdőzők, Árkádia-motívum (tisztaság, ártatlanság szimbólum)
A víz a mitológiában és a Bibliában (vihar, keresztelés)
Élményt adó vizek (csónakázás, séta, játék)
A víz, mint hangulati elem (párás, ködös tájak)
A kiállításnak teret adó, az 1890-es évek elején épült prímási nyaraló tóparti helyszínét idézik a Balaton-motívumot bemutató művek, valamint az egykori névadó-tulajdonos és egyházfő emléke előtt tisztelgő Vaszary János tengerképeinek egy bővebb válogatása.